Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul

Coolen Mediation

Welkom op de website van

Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul

Wij zijn een vrijgevestigde praktijk voor psychologische dienstverlening. De praktijk richt zich tot mensen met matige tot ernstige psychische klachten. De hulp is specialistisch en kan langdurig zijn. De praktijk werkt nauw samen met de Psychotherapie Praktijk Beek.

Visie

Wij richten ons op jongeren, volwassenen en ouderen met complexe psychische en psychiatrische problematiek vanuit de overtuiging dat goede zorg start met persoonlijke bejegening, zich ontwikkelt in dialoog met de cliënt, wetenschappelijk onderbouwd is en georganiseerd wordt in nauwe samenwerking met de huisarts / verwijzer en relevante derden ( psychiater, medisch specialist, bedrijfsarts, maatschappelijk werk, school, etc.)

 

Wij richten ons tot cliënten met angst- en stemmingsstoornissen, Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en trauma gerelateerde problematiek en persoonlijkheidsstoornissen.

Missie

We willen tevreden cliënten die zich gehoord voelen en geholpen weten in het leren zelfstandig aanpakken en oplossen van hun problemen, conflicten en/of beperkingen. Wij kiezen daarom voor een kleinschalige, flexibele praktijk die groeit in resultaat, kennis en kunde.

Kwaliteitsstatuut en privacystatement

Onze praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut dat ter inzage ligt in de wachtkamer. Daarnaast hebben we een privacystatement (conform de Europese wetgeving AVG) dat u kunt vinden onder het kopje laatste nieuws.

Coolen Mediation 

bemiddelt o.a. bij familiale problemen, erfeniskwesties,arbeidsconflicten, strafzaken en conflicten binnen de gezondheidszorg en onderwijs. Coolen Mediation verzorgt mediations op verzoek van particulieren, bedrijven en instellingen, op verwijzing van het Juridisch Loket, de Rechtbanken Maastricht en Roermond en het Gerechtshof te s'Hertogenbosch.

 

Be yourself; everyone else is already taken.

Oscar Wilde